Wat doen wij?

Uw administratie inzichtelijk

Een goed ingerichte administratie is essentieel voor uw bedrijf. Uw aandacht ligt vooral bij het drijven van uw onderneming en niet bij de administratieve zaken ervan. Echter als uw administratie actueel is kunt u beter anticiperen op uw bedrijfsvoering en dat komt uw bedrijfsresultaat alleen maar ten goede.

Van Heeswijk Administraties kan deze administratieve werkzaamheden voor u uit handen nemen. Geheel of een gedeelte hiervan, online, net naar hoe u dit wenst. U kunt bij ons terecht voor:

Maand-, kwartaal-, jaaradministratie
Uw administratie actueel
Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. Vaak zien veel ondernemers het bijhouden van hun administratie als een noodzakelijk kwaad. Dit is jammer, want een goed ingerichte administratie levert veel informatie op over uw bedrijf. Als de financiële administratie actueel is, kunt u uw onderneming beter bijsturen en de juiste (fiscale) beslissingen nemen. De fiscale aangiften kunnen tijdig worden ingediend, waardoor u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Bovendien kunt u efficiënter met uw administratie omgaan en dubbel werk besparen.
Aangifte omzetbelasting ondernemer
Periodieke aangifte Een goede administratie vergemakkelijkt het doen van aangifte. De aangiften vragen namelijk gegevens waarover u alleen maar kunt beschikken als u een overzichtelijke en duidelijke administratie voert. Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw er aan de Belastingdienst moet worden betaald. Bij leveringen en diensten tussen ondernemers is de btw die de leverancier is verschuldigd bij de afnemer weer aftrekbaar. Er bestaan de nodige uitzonderingen in de btw-wetgeving, met onze fiscale kennis kunt u hier uw voordeel mee doen.
Samenstellen jaarrekening
Alle cijfers op een rijtje
De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat elk jaar wordt opgesteld. De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. U kunt als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies u heeft gemaakt in het afgelopen boekjaar. Bij (potentiële) opdrachtgevers of geldverstrekkers kunt u beter voor de dag komen met een professioneel opgesteld zakelijk rapport, bij bestaande financieringen is dit meestal een verplichting.

Voor BV’s vormt de jaarrekening de basis bij de verplichte publicatie van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Aangifte inkomstenbelasting ondernemer
Afleggen financiële verantwoording Belastingdienst
Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening worden overgenomen om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Die aangifte bevat standaard een balans en resultatenrekening. Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld.
Aangifte inkomstenbelasting particulieren
Een jaarlijks terugkerende verplichting
De jaarlijks terugkerende aangifte inkomstenbelasting is voor de meesten een lastige opgave. Vaak wordt de aangifte verzorgd door een familielid, vriend of kennis. De belastingregels veranderen echter regelmatig waardoor uw belastingaangifte mogelijk onjuist kan worden ingevuld. Uit de praktijk is gebleken dat het indienen van een onjuiste belastingaangifte u veel geld kan kosten! Anderzijds kan het voorkomen dat u juist veel geld bespaart om uw aangifte door ons te laten verzorgen, doordat wij optimaal gebruik maken van alle fiscale mogelijkheden.
Aangifte vennootschapsbelasting
Heffing voor BV en NV
Vennootschapsbelasting is een speciale belastingheffing voor bepaalde rechtsvormen en wordt betaald over de winst van de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), stichtingen en verenigingen. Zij vallen namelijk niet onder de inkomstenbelasting. Een BV komt bijvoorbeeld ook niet in aanmerking voor ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Wel kan een BV gebruik maken van de investeringsaftrek.
Salarisadministratie
Omdat goed personeel ook wat verdient!
Op het moment dat er naast de ondernemer/eigenaar meerdere mensen in dienst zijn bij de onderneming dient een salarisadministratie gevoerd te worden. Wij kunnen deze geheel voor u verzorgen. Bij ons kunt u terecht voor een maandelijkse correcte salarisstrook, een tijdige loonaangifte en alle daarbij horende rapportages. Wij zorgen voor de jaarafsluiting bestaande uit jaaropgaven, meldingen naar de Belastingdienst en pensioenfonds.

Waarom zou u de salarisadministratie door ons laten verzorgen?

Ondanks alle beloofde vereenvoudigingen is het verzorgen van een salarisadministratie geen eenvoudige klus. Wij zijn zeer goed op de hoogte van de steeds weer veranderende wetgeving. Uitbesteden aan van Heeswijk Administraties levert u veel op. U bent verzekerd van continuïteit, een goede prijs en een prima salarisadministratie.
Begeleiding Wet Deregureling Beoordeling Arbeidsrelaties (voorheen VAR)
Uw opdrachtgever kan hierom vragen
Vanaf 2016 zijn er modelovereenkomsten die door de Belastingdienst opgesteld en beoordeeld. Deze overeenkomsten kunnen gebruikt worden als het werk onder dezelfde voorwaarden wordt uitgevoerd. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens 1 van deze overeenkomsten, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Er komen regelmatig nieuwe overeenkomsten bij en er is de mogelijkheid om een eigen overeenkomst te laten beoordelen. U kunt altijd kiezen tussen een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, en een eigen overeenkomst die niet is voorgelegd. U bent namelijk niet verplicht een overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Wij verzorgen een juiste begeleiding om tot de juiste keuze te komen.
Startersbegeleiding
Klaar voor de start?
Bij het starten van een eigen onderneming komt heel wat kijken. Door onze financiële en fiscale kennis en onze ruime ervaring kunnen wij u begeleiden om goed van start te gaan. Door middel van een begroting, cashflowoverzicht en een meerjarig financieel plan heeft u de juiste gereedschappen in handen voor uzelf, banken en andere betrokkenen in dit proces.
Bedrijfsadviezen
Vragen?
Bij het voeren van een eigen onderneming kunt u tegen allerlei problemen of vragen oplopen. Wij denken graag met u mee met het vinden van een oplossing of een antwoord op uw vragen. U kunt hierbij denken aan het doen van investeringen, uw oudedagsvoorziening, omzetting van eenmanszaak naar bv, subsidies of vragen met betrekking tot uw personeel.